Mimarlık Anabilim Dalı
Prof. Dr. Burak ASİLİSKENDER
Doç. Dr. Müge AKIN
Doç. Dr. Asım Mustafa AYTEN
Dr. Öğr. Üyesi Buket METİN
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Erdem TOZOĞLU