Mimarlık Anabilim Dalı 
Asil Üyeler     Yedek Üyeler
Prof. Dr. Burak ASİLİSKENDER                                             -
Doç. Dr. Asım Mustafa AYTEN  
Dr. Öğr. Üyesi Buket METİN