Sıra No Adı Soyadı Program Danışman Konu/Başlık Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
1 A. K. PHD Prof. Dr. Burak ASİLİSKENDER Karma Gerçeklik Teknolojisi ve Tasarım Deneyimi 4. Madde (Nitelikli Eğitim)
2 T. D. PHD Prof. Dr. Burak ASİLİSKENDER Antroposen'de Tasarım Kavramlarını Yeniden Düşünmek 13. Madde (İklim Eylemi)
3 Ş.E. Y. PHD/BÜT Dr. Öğr. Üyesi Buket METİN Enerji Etkin Bina Kabuğu için Biyomimetik Tasarım Yaklaşımı Önerisi
11. Madde (Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar)
12. Madde (Sorumlu Üretim ve Tüketim)
4 E. Y. MASTER Prof. Dr. Burak ASİLİSKENDER Dijital Çağ’da Mekân Etkileşimi
9. Madde (Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı)
11. Madde (Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar)
5 H.N. P. PHD/BÜT Dr. Öğr. Üyesi Hayriye Nisa SEMİZ Modernleşen Kent Mekanına Dair Eleştirel Yaklaşımlar 11. Madde (Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar)
6 A. G. MASTER Dr. Öğr. Üyesi Buket METİN Yaşlılara Yönelik Konut Tasarımı 3. Madde (Sağlık ve Kaliteli Yaşam)
10. Madde (Eşitsizliklerin Azaltılması)
11. Madde (Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar)
7 H. K.A. MASTER Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Erdem TOZOĞLU Mimari Tasarım ve Eleştiri 11. Madde (Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar)
8 G. P. PHD/BÜT Prof. Dr. Burak ASİLİSKENDER Tasarım Pratik İlişkisi Üzerinden Mimarlık Eğitiminde Yenilikçilik 4. Madde (Nitelikli Eğitim)
16. Madde (Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar)
9 A. Y. PHD Prof. Dr. Burak ASİLİSKENDER Kentsel Mekanda Sosyopetalite Kavramı 3. Madde (Sağlık ve Kaliteli Yaşam)
11. Madde (Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar)
10 D. D. MASTER Dr. Öğr. Üyesi Buket METİN Mimaride Katlanabilir Yapılar
9. Madde (Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı)
11. Madde (Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar)
11 M.M. U PHD/BÜT Dr. Öğr. Üyesi Buket METİN Mekansal, Ekonomik ve Politik Açıdan Geleceğin Konutu
9. Madde (Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı)
11. Madde (Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar)
17. Madde (Amaçlar İçin Ortaklıklar)
12 N. M.Ö. PHD Prof. Dr. Burak ASİLİSKENDER Konutun Mekânsal ve Sosyal Analizi Üzerine Parametrik Bir Yaklaşım: Bourdieucu bir Okuma
9. Madde (Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı)
11. Madde (Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar)
13 N. B. PHD/BÜT Dr. Öğr. Üyesi Buket METİN İleri Cephe Teknolojileri
9. Madde (Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı)
11. Madde (Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar)
14 H. D. PHD Prof. Dr. Burak ASİLİSKENDER Informal Yerleşimler İçin Sosyal Sürdürülebilirlik Bağlamında Kentsel Tasarım 10. Madde (Eşitsizliklerin Azaltılması)
11. Madde (Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar)
12. Madde (Sorumlu Üretim ve Tüketim)
16. Madde (Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar)
15 A. D. MASTER Prof. Dr. Burak ASİLİSKENDER Kütüphane Mekanlarının Evrimi
11. Madde (Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar)
17. Madde (Amaçlar için Ortaklıklar)
16 N. K. MASTER Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Erdem TOZOĞLU Türkiye’de Brütalist Mimarlığın Kavramsal Kökleri ve Uygulamaları 11. Madde (Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar)
17 Ö.S. S. MASTER Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Erdem TOZOĞLU 1960’lı Yıllarda Türkiye’de Konutun Değişimi 11. Madde (Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar)
18 A. A. MASTER Prof. Dr. Burak ASİLİSKENDER Kentsel Mekânda Ekolojik Peyzaj 11. Madde (Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar)
19 A. Ş. MASTER Prof. Dr. Burak ASİLİSKENDER 1990 Sonrası Kayseri’de Konut Politikaları ve Üretimleri 11. Madde (Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar)
20 E. Ö.K. MASTER Dr. Öğr. Üyesi Buket METİN Yapılaşmanın Çevre Üzerine Etkisi
11. Madde (Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar)
12. Madde (Sorumlu Üretim ve Tüketim)
21 E. T. MASTER Dr. Öğr. Üyesi Buket METİN Sürdürülebilir Kampüs Tasarımı ve Mimarlık 3. Madde (Sağlık ve Kaliteli Yaşam)
11. Madde (Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar)
22 İ. B. MASTER Dr. Öğr. Üyesi Hayriye Nisa SEMİZ Modern Mimari Mirasın Korunması ve Yeniden İşlevlendirilmesi 3. Madde (Sağlık ve Kaliteli Yaşam)
11. Madde (Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar)
23 M. P.B PHD/BÜT Prof. Dr. Burak ASİLİSKENDER Makineler için Mimarlık: Değişen Üretim Mekanları
8. Madde (insana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme)
9. Madde (Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı)
11. Madde (Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar)
24 B. E.T. PHD Prof. Dr. Burak ASİLİSKENDER Kent Çeperinde Bulunan Kırsal Kültür Mirasının Korunması, Kayseri Vadi Yerleşimleri Stratejileri 11. Madde (Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar)