Sıra No Adı Soyadı Program Danışman Konu/Başlık Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
1 N.N.B. PHD Prof. Dr. Sevil DİNÇER İŞOĞLU   Meme Kanseri Hedefli pH Duyarlı Çok Fonksiyonlu Çapraz Bağlı Misel Taşıyıcılarının Geliştirilmesi 3. Madde (Sağlık ve Kaliteli Yaşam)
2 M.Ü.Y. PHD Dr. Öğr. Üyesi Burcu BAKIR GÜNGÖR Kompleks Hastalıkların Moleküler Mekanizmalarının Transomik Yöntemlerle Aydınlatılması 3. Madde (Sağlık ve Kaliteli Yaşam)
3 A. Y. PHD/BÜT   Doç. Dr. İsmail Alper  İŞOĞLU Yeni Nesil Bir Kardiyak Yamanın Hazırlanması ve Karakterizasyonu 3. Madde (Sağlık ve Kaliteli Yaşam)
4 N.Ş. E PHD Dr. Öğr. Üyesi Burcu BAKIR GÜNGÖR İlaç Yeniden Konumlandırma Adaylarının Belirlenmesi İçin Multi-Omik Veriler ve Makine Öğrenmesi 3. Madde (Sağlık ve Kaliteli Yaşam
5 B. P. MASTER Dr. Öğr. Üyesi Sebiha ÇEVİK KAPLAN Yeni Bir Genin Silva Yapılanmasındaki Karekterizasyonu 3. Madde (Sağlık ve Kaliteli Yaşam)
6 R.S. D. PHD/BÜT Prof. Dr. Bülent YILMAZ Kolon Poliplerinde Görüntü ve Gen Analiziyle Prognostik Biyobelirteç Arayışı 3. Madde (Sağlık ve Kaliteli Yaşam)
7 B. A. PHD Prof. Dr. Alaattin ŞEN Organoid Modellerinde Bilişsel Bozukluk ve Multiple Skleroz için Çok Hedefli İlaçların İncelenmesi 3. Madde (Sağlık ve Kaliteli Yaşam)
8 D. B. MASTER Dr. Öğr. Üyesi Şerife AYAZ GÜNER Kemoterapiye Dirençli B Hücreli Akut Lenfoblastik Lösemi (B-ALL) Kanser Hücre Hattında Yüzey Proteomunun Belirlenmesi 3. Madde (Sağlık ve Kaliteli Yaşam)
9 F. Y. PHD Dr. Öğr. Üyesi Oktay İsmail KAPLAN Tek Hücreli RNA Dizisinden Çıkan Yeni Silya Genlerinin Fonksiyonel Karkterizasyonu 3. Madde (Sağlık ve Kaliteli Yaşam)
10 M. Ş. PHD Prof. Dr. Sevil DİNÇER İŞOĞLU Spleen Tirozin Kinaz (Syk) Enziminin Kronik Myeloid Lösemi’de Potansiyel Bir Hedef Olarak Araştırılması 3. Madde (Sağlık ve Kaliteli Yaşam)
11 M. Y MASTER Dr. Öğr. Üyesi Emel Başak GENCER AKÇOK Histon Deasetilaz İnhibitörlerin Pten/Pi3k/Akt/Mtor Yolağı ve Kolanjiokarsinoma Gelişimine Olan Etkilerinin Moleküler Düzeyde Belirlenmesi 3. Madde (Sağlık ve Kaliteli Yaşam)
12 N. A.P. PHD Prof. Dr. Alaattin ŞEN İnsan Cerebral Organoidlerinde Cinsiyet Farklılığının Fingolimod Cevabına Etkisi  3. Madde (Sağlık ve Kaliteli Yaşam)
13 H.B PHD Doç. Dr. İsmail Alper  İŞOĞLU Sinir Doku Mühendisliği Uygulamaları için Polimerik Yeni Nesil Doku İskelelerinin Hazırlanması ve İn Vivo Etkinliklerinin İncelenmesi  3. Madde (Sağlık ve Kaliteli Yaşam)
14 O. O. PHD Dr. Öğr. Üyesi Aysun ADAN FLT3-ITD Pozitif AML’de Sfingolipid Metabolizması İlişkili İlaç Direnci  3. Madde (Sağlık ve Kaliteli Yaşam)
15 S.G. PHD Prof. Dr. Sevil DİNÇER İŞOĞLU Doku Mühendisliğine Yönelik Destek Malzemesi Üretimi  3. Madde (Sağlık ve Kaliteli Yaşam)
16 Z.F. Z. MASTER Dr. Öğr. Üyesi Oktay İsmail KAPLAN In Siliko Analizlerle Yeni Silya Genleri Bulmak 3. Madde (Sağlık ve Kaliteli Yaşam)
17 B. A. MASTER Dr. Öğr. Üyesi Aysun CEBECİ AYDIN Mikrobiyal Yan Ürünlerin Bağırsak Organoidleri Üzerindeki Etkileri 3. Madde (Sağlık ve Kaliteli Yaşam)
18 E.H. D. MASTER Prof. Dr. Sevil DİNÇER İŞOĞLU Aljinat Bazlı Üç Boyutlu Doku İskelelerinin Üretimi ve Karakterizasyonu 3. Madde (Sağlık ve Kaliteli Yaşam)
19 E.K MASTER Dr. Öğr. Üyesi İsmail AKÇOK Etakrinik Asit-Sinamik Asit Hibrit Bileşiklerinin Antikanser Potansiyelinin Araştırılması 3. Madde (Sağlık ve Kaliteli Yaşam)
20 M.G. T. MASTER Dr. Öğr. Üyesi Sebiha ÇEVİK KAPLAN Aday Siya Gen(ler)inin Karakterizasyonu / The Characterisation of the Cilia Candidate Gene(s) 3. Madde (Sağlık ve Kaliteli Yaşam)
21 S.C. MASTER Doç. Dr. İsmail Alper  İŞOĞLU 3D Modern Yara Örtü Malzemesi Hazırlanması ve Karakterizasyonu  3. Madde (Sağlık ve Kaliteli Yaşam)
22 S. Z.T. PHD Doç. Dr. İsmail Alper  İŞOĞLU Kasık Fıtığı Tedavisi için Yeni Nesil Çift Katmanlı Fıtık Yaması Geliştirilmesi ve in Vitro ve in Vivo Etkilerinin İncelenmesi  3. Madde (Sağlık ve Kaliteli Yaşam)
23 Ö.İ MASTER Dr. Öğr. Üyesi Şerife AYAZ GÜNER Proteogenomik Yaklaşımlar Kullanarak Sadece İki Ağır Zincir Bulunduran Alpaka Antikorlarının Tanımlanması 3. Madde (Sağlık ve Kaliteli Yaşam)
24 M.B. Y. MASTER Dr. Öğr. Üyesi Aysun ADAN FLT3-ITD Akut Miyeloid Lösemide Midostaurin Direncinin Resveratrol İle Geri Çevrilmesi 3. Madde (Sağlık ve Kaliteli Yaşam)
25 B.Ç. Y. MASTER Dr. Öğr. Üyesi Aysun CEBECİ AYDIN Mikrobiyatanın Bağırsak Geçirgenliğiyle İlişkisinin Organoid Modellerinde Araştırılması 3. Madde (Sağlık ve Kaliteli Yaşam)