Sıra No Adı Soyadı Program Danışman Konu/Başlık Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
1 B.K PHD Prof. Dr. İbrahim AKGÜN Kapasiteli Çok Atamalı p-hub Ortanca ve Ağaç-Yapılı Çok Atamalı p-hub Ortanca Problemleri İçin Model Ve Çözüm Metodolojisi Geliştirilmesi 9. Madde (Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı)
11. Madde (Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar)
2 Ö.B.K PHD Dr. Öğr. Üyesi Selçuk GÖREN Göç Politikaları Analizi 3. Madde (Sağlık ve Kaliteli Yaşam)
4. Madde (Nitelikli Eğitim)
8. Madde (İnsana Yakışır İş, Ekonomik Büyüme)
10. Madde (Eşitsizliklerin Azaltılması)
16. Madde (Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar)
3 T.D PHD Prof. Dr. İbrahim AKGÜN Yöneylem Araştırması ve Sistem Dinamikleri Birleşik Yöntemi ile Tarımda Sürdürülebilirlik için Analitik Politika Geliştirme 11. Madde (Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar)
12. Madde (Sorumlu Üretim ve Tüketim)
4 A.B PHD Prof. Dr. İbrahim AKGÜN Uluslararası Politikaların Matematiksel Modellenmesi 3. Madde (Sağlık ve Kaliteli Yaşam)
11. Madde (Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar)
5 B.Y PHD Dr. Öğr. Üyesi Muhammed SÜTÇÜ Fiyat Koruması, Dönem Ortası ve Dönem Sonu Geri Ödemesi Altında Ücretlendirme Stratejileri 10. Madde (Eşitsizliklerin Azaltılması)
12. Madde (Sorumlu Üretim ve Tüketim)
6 Y.G.D PHD Prof. Dr. İbrahim AKGÜN Akıllı Enerji Sistemlerinin Kritik Altyapı Planlanması ve Güvenliği 7. Madde (Erişilebilir ve Temiz Enerji)
11. Madde (Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar)
7 K.N.Ş PHD/BÜT Dr. Öğr. Üyesi Selçuk GÖREN Akıllı Şebekelerde ve Mikoşebekelerde Optimal Operasyonel Kararların Verilmesi 7. Madde (Erişilebilir ve Temiz Enerji)
11. Madde (Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar)
8 İ.T.G MASTER Dr. Öğr. Üyesi Muhammed SÜTÇÜ Türkiye’de Elektrikli Araç Şarj İstasyonu Lokasyon Belirleme 7. Madde (Erişilebilir ve Temiz Enerji)
9. Madde (Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı)
11. Madde (Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar)
13. Madde (İklim Eylemi)