İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ
Bütçe Planlama İş Akış Süreci
Devir Yoluyla Malzeme Çıkışı İş Akış Süreci
Devir Yoluyla Alınan Malzemelerin Sisteme Giriş İş Akış Süreci
Doğrudan Temin İş Akış Süreci
Dr. Öğretim Üyesi  Atama İş Akış Süreci
Aile Yardımı İş Akış Süreci
Enstitü Yönetim Kurulu İş Akış Süreci
Enstitü Disiplin Kurulu Gündemin Görüşülmesi İş Akış Süreci
Ek Ders Ücreti Ödemesi İş Akış Süreci
Gelen Evrak İş Akış Süreci
Geçici Görev Yolluğu İş Akış Süreci
Geçici Görev Yolluğu Yurt Dışı İş Akış Süreci
Giden Evrak İş Akış Süreci
Görev Süresi Uzatma İş Akış Süreci
Görevlendirme İş Akış Süreci
Hurda Yoluyla Malzeme Çıkışı İş Akış Süreci
İdari Personel Atama İş Akış Süreci
İstifa-Askerlik-Ücretsiz İzin İş Akış Süreci
Kıst Maaş İş Akış Süreci
Maaş Farkları İş Akış Süreci
Nakil İş Akış Süreci
Ölüm Yardımı İş Akış Süreci 
Ön Ödeme (Kredi Avans) İş Akış Süreci
Personel İzin İş Akış Süreci
Personel Maaş Ödemesi İş Akış Süreci
Sayım ve Devır İşlemleri İş Akış Süreci
Sürekli Görev Yolluğu İş Akış Süreci
Sınav Ücreti Ödemesi İş Akış Süreci
Taşınır Tüketim Çıkış İşlemi İş Akış Süreci
Taşınır İşlemleri Zimmet İş Akış Süreci
Taşınır Yönetim Hesap Cetveli İş Akış Süreci
Yönetim Kurulu Gündemin Görüşülmesi İş Akış Süreci
Zimmetten Düşme İş Akış Süreci