Doç. Dr. Burak ASİLİSKENDER
Doktora: İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık, Mimari Tasarım, 2008
Araştırma Alanları: Mimarlık Teorisi. Modernlik ve Modernleşme. Türkiye Modernleşmesi. Sanayi Alanları. Konut. Kent Tarihi. Kayseri. Sosyal ve Mekânsal Gelişme. Kentsel Gelişme. Kimlik. Yer-Mekan Kavramları. Modern Mimarlık Mirasının ve Modern Konut Alanlarının Belgeleme, Koruma, Restorasyon ve Yönetimi. 20. Yüzyıl Mimarisi.

Mimarlık Anabilim Dalı Başkanı
E-mail: burak.asiliskender@agu.edu.tr
Kişisel Web Sitesi: http://asiliskender.wordpress.com

 

 

Doç. Dr. Nilüfer BATURAYOĞLU YÖNEY
Doktora: İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık, Restorasyon, 2008
Araştırma Alanları: Koruma Tarihi ve Kuramı. Ulusal ve Uluslararası Koruma Yasaları. Mimari ve Arkeolojik Belgeleme Yöntemleri. Anıtlar, Sivil Mimarlık Örnekleri ile Arkeolojik ve Kentsel Sit Alanlarının Belgelenmesi, Koruması, Güçlendirilmesi, Onarımı, Yeniden Yapımı ve Miras Yönetimi. Tarihi Yapı ve Sitlerin Yeniden İşlevlendirilmesi. Tarihi Alanlarda Yeni Yapı Projeleri. Geleneksel ve Erken Modern Yapı Malzemelerinin Karakterizasyonu, Korunması ve Onarımı. Mimari Malzeme ve Teknoloji Tarihi. Geleneksel Yapım Sistemleri. Modern Mimarlık Mirasının, Özellikle Modern Konut Alanlarının Belgelenmesi, Korunması, Onarımı ve Yönetimi.

E-mail: nilufer.yoney@agu.edu.tr

 

 

Doç. Dr. İpek AKPINAR
Doktora: University College London, Bartlett School of Graduate Studies; Tarih, Kuram, Eleştiri.
Araştırma Alanları: Mimarlık, kent, kentsel tarih ve kuram, kentli, sosyal aktörler ve politika ilişkileri ve temsiliyet biçimleri; toplumsal ve kültürel bellek, kamusal mekan/kamusal alan, modernleşme ve aktörleri, mimarlık ve kentsel tasarım eğitimi

E-mail: ipek.akpinar@agu.edu.tr

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Asım Mustafa AYTEN
Doktora: Ankara Üniversitesi, Kamu Yönetimi, Kent ve Çevre, 2002
Araştırma Alanları: Şehir Planlaması. İmar ve Çevre Hukuk.  Şehir Politikaları. Şehir Yönetimi. Planlama Kuramları. Ekoloji ve Çevre. Kentsel Koruma ve Yenileme. Üniversite Kampüs Alanları Planlaması. Sağlıklı Kentler ve Planlama. Kentsel Ulaşım. Kentsel Yenileme, Dönüşüm, Sürdürülebilirlik. Yeşil Şehircilik.

E-mail: mustafa.ayten@agu.edu.tr

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Erdem TOZOĞLU
Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mimarlık Tarihi, 2013
Araştırma Alanları: Mimarlık Tarih. Osmanlı Modernleşmesi. Modern Mimarlık. On Dokuzuncu Yüzyıl Osmanlı Mimarlığı. Türkiye’de Yirminci Yüzyıl Mimarlığı. Mimarlık Tarihine Yöntem Sorunları. Mimarlık Tarihi Yazımı. Osmanlı Kent Tarihi. Mimarlık Tarihinde güncel Konular.

E-mail: ahmet.tozoglu@agu.edu.tr

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Beniamino POLİMENİ
Doktora: Mediterranean University of Reggio Calabria, National Doctorate School in 'Representation and Survey Sciences' University of Florence, 2010
Araştırma Alanları: Bina Koruma. Yöresel Mimari. Kaya Mimarisi. 3 Boyutlu Tasarım. Sanal Kültür Mirası. İslam Mimarisi. Mimari İmaj Tabanlı Tasarım. Mimari Rölöve.

E-mail: beniamino.polimeni@agu.edu.tr

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Valentina BEATINI
Doktora: Architectural Design and Structures, University of Parma, İtalya, 2011.
Araştırma Alanları: Kinetik strüktürler. Dönüştürülebilir mimarlık. Strüktürel sanat. Grafik statiği. Origami, tasarım ve entegre teknoloji.

E-mail: valentina.beatini@agu.edu.tr

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Buket METİN
Doktora: İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Anabilim Dalı, Yapı Bilimleri, 2017
Araştırma Alanları:Mimarlıkta yapı ve yapım teknolojileri, Bina yapım sürecinde çevresel performans, Performansa dayalı mimari detay tasarımı, Binalarda enerji verimliliği, Binalarda ve yapı malzemelerinde yaşam döngüsü değerlendirmesi, Bina performans benzetimi

E-mail: buket.metin@agu.edu.tr

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Ziya PAKÖZ
Doktora: İstanbul Teknik Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama, 2014
Araştırma Alanları: Yer Seçimi. Erişilebilirlik. Planlamada Sayısal Yöntemler. Kentsel Ulaşım. Kentsel Turizm. Bölgesel Politikalar. Yerel Kalkınma. Kültürel Etkileşim.

E-mail: muhammed.pakoz@agu.edu.tr