Prof. Dr. Burak ASİLİSKENDER
Doktora: İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık, Mimari Tasarım, 2008
Araştırma Alanları: Mimarlık Teorisi. Modernlik ve Modernleşme. Türkiye Modernleşmesi. Sanayi Alanları. Konut. Kent Tarihi. Kayseri. Sosyal ve Mekânsal Gelişme. Kentsel Gelişme. Kimlik. Yer-Mekan Kavramları. Modern Mimarlık Mirasının ve Modern Konut Alanlarının Belgeleme, Koruma, Restorasyon ve Yönetimi. 20. Yüzyıl Mimarisi.

Mimarlık Anabilim Dalı Başkanı
E-mail: burak.asiliskender@agu.edu.tr
Kişisel Web Sitesi: http://asiliskender.wordpress.com

 

 

Doç. Dr.  Asım Mustafa AYTEN
Doktora: Ankara Üniversitesi, Kamu Yönetimi, Kent ve Çevre, 2002
Araştırma Alanları: Şehir Planlaması. İmar ve Çevre Hukuk.  Şehir Politikaları. Şehir Yönetimi. Planlama Kuramları. Ekoloji ve Çevre. Kentsel Koruma ve Yenileme. Üniversite Kampüs Alanları Planlaması. Sağlıklı Kentler ve Planlama. Kentsel Ulaşım. Kentsel Yenileme, Dönüşüm, Sürdürülebilirlik. Yeşil Şehircilik.

E-mail: mustafa.ayten@agu.edu.tr

 

 

Doç. Dr. Müge AKIN
Doktora: ODTÜ, Jeoloji Müh.2009. - University of Washington, Seattle, USA
Araştırma Alanları: Sismik mikrobölgeleme, deprem jeolojisi, zemin ve kaya mekaniği, zeminlerde sıvılaşma, sismik tehlike analizleri, kaya düşmesi, CBS.

E-mail: muge.akin@agu.edu.tr

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Erdem TOZOĞLU
Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mimarlık Tarihi, 2013
Araştırma Alanları: Mimarlık Tarih. Osmanlı Modernleşmesi. Modern Mimarlık. On Dokuzuncu Yüzyıl Osmanlı Mimarlığı. Türkiye’de Yirminci Yüzyıl Mimarlığı. Mimarlık Tarihine Yöntem Sorunları. Mimarlık Tarihi Yazımı. Osmanlı Kent Tarihi. Mimarlık Tarihinde güncel Konular.

E-mail: ahmet.tozoglu@agu.edu.tr

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Buket METİN
Doktora: İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Anabilim Dalı, Yapı Bilimleri, 2017
Araştırma Alanları:Mimarlıkta yapı ve yapım teknolojileri, Bina yapım sürecinde çevresel performans, Performansa dayalı mimari detay tasarımı, Binalarda enerji verimliliği, Binalarda ve yapı malzemelerinde yaşam döngüsü değerlendirmesi, Bina performans benzetimi

E-mail: buket.metin@agu.edu.tr

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Nisa SEMİZ
Doktora: İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Anabilim Dalı, Restorasyon 2015
Araştırma Alanları: Mimari Koruma ve Restorasyon, Mimari ve Arkeolojik Belgeleme, Kentsel Arkeoloji, Arkeolojik Mirasın Korunması, Arkeolojik Alanların Yönetimi, Bizans Savunma Yapıları ve Korunması.

E-mail: nisa.semiz@agu.edu.tr

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Akın OKTAV
Doktora: Boğaziçi Üniversitesi, Makina Mühendisliği, 2016.
Araştırma Alanları: Yapısal Dinamik, Model Güncelleme, Sönümleme Tanılama, Titreşim ve Akustik, Araç Dinamiği, Araç Akustiği, Otomobil Mühendisliği, Gürültü ve Titreşim Kontrolü, Yapı Titreşimlerinin İzlenmesi, Modal Analiz, İletim Yolu Analizi. 

E-mail: akin.oktav@agu.edu.tr

 

 

Öğr. Gör. Dr. Sinan AKYÜZ
Doktora: he University of Sheffield, 2019
Araştırma Alanları: BM 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlar, Hedef 11, Sürdürülebilir Şehir ve Yaşam Alanları, Finans Sektörü ve Konut Entegrasyonu, Kentsel Yenileme Projeleri, Kentsel Yenileme Projelerinin Gecekondu Yerleşimleri ve Sakinleri Üzerindeki Etkileri

E-mail: sinan.akyuz@agu.edu.tr