Ders Müfredatı için tıklayınız.

Kodu

Ders Adı

Z/S

T

U

K

AKTS

TR    DERS İÇERİĞİ

ENG   DERS İÇERİĞİ

ARCH 500

Seminar/Seminer

Zorunlu

3

0

3

5

Pdf

Pdf

ARCH 501

Studio 1

Zorunlu

3

1

4

8

Pdf

Pdf

ARCH 502

Studio 2

Zorunlu

3

1

4

8

Pdf

Pdf

ARCH 505

Research Methodology in Architectural Studies

Zorunlu

3

0

3

8

Pdf

Pdf

ARCH 506

Understanding Contemporary World

Zorunlu

3

0

3

8

Pdf

Pdf

ARCH 512

Fictional Space

Seçmeli

3

0

3

7

Pdf

Pdf

ARCH 516

Understanding Modernity Through Cities-Kentler Üzerinden Moderniteyi Anlamak

Seçmeli

3

0

3

7

Pdf

Pdf

ARCH 517

Theory as Contemporary Architecture-Düşünce Olarak Güncel Mimarlık

Seçmeli

3

0

3

7

Pdf

Pdf

ARCH 518

 Computational Design Thinking in Architecture-Mimarlıkta Hesaplamalı Tasarım Düşüncesi

Seçmeli

3

0

3

7

Pdf

Pdf

ARCH 519

Architectural Readings in Cinema-Sinemada Mimari Okumalar

Seçmeli

3

0

3

7

Pdf

Pdf

ARCH 522

Environmental Performance of Buildings

Seçmeli

3

0

3

7

Pdf

Pdf

ARCH 525

Advanced Technologies in Building and Consruction-Yapı ve Yapımda İleri Teknolojiler

Seçmeli

3

0

3

7

Pdf

Pdf

ARCH 527

Natural Hazards and Architecture-Mimarlik ve Doğal Afetler

Seçmeli

3

0

3

7

Pdf

Pdf

ARCH 531

19th Century Architecture in Cross-Cultural Perspective

Seçmeli

3

0

3

7

Pdf

Pdf

ARCH 535

Contemporary Design Approaches in Historic Settings/Tarihi Çevrede Çağdaş Tasarım Yaklaşımları

Seçmeli

3

0

3

7

Pdf

Pdf

ARCH 541

Urban Theory-Kent Kuramı

Seçmeli

3

0

3

7

Pdf

Pdf

ARCH 542

Sustainable Urban Design -Sürdürelebilir Kentsel Tasarım

Seçmeli

3

0

3

7

Pdf

Pdf

ARCH544

City,Everyday Life&Social Stratification-Kent, Gündelik Hayat ve Tabakalaşma

Seçmeli

3

0

3

7

Pdf

Pdf

ARCH 545

Urban Politics and (Re)production of Urban Space/ Kentsel Politikalar ve Kent Mekanının Yeniden Üretimi 

Seçmeli

3

0

3

7

Pdf

Pdf

ARCH 597

Special Studies in Architecture

Zorunlu

4

0

0

10

Pdf

Pdf

ARCH 599

M.Sc. Thesis

Zorunlu

0

1

0

45

Pdf

Pdf

ARCH600

Seminar/Seminer

Zorunlu

0

2

0

5

Pdf

Pdf

ARCH 601

Research Methods in Architecture

Zorunlu

3

1

4

9

Pdf

Pdf

ARCH 602

Selective Topics in Qualitative Research Methods

Zorunlu

3

1

4

9

Pdf

Pdf

ARCH 613

Housing Research

Seçmeli

3

0

3

7

Pdf

Pdf

ARCH 634

Modern Social Theory-Modern Toplum Kuramı

Seçmeli

3

0

3

7

Pdf

Pdf

ARCH636

The Question of Modernity in Turkey: From Ottoman to Republican Perspectives-Türkiye’de Modernite Sorunu: Osmanlı’dan ve Cumhuriyet’e Perspektifler

Seçmeli

3

0

3

7

Pdf

Pdf

ARCH 697

Special Studies in Architecture

Zorunlu

4

0

0

30

Pdf

Pdf

ARCH 699

PhD Dissertaion

Zorunlu

0

0

0

145

Pdf

Pdf