Sıra No Adı Soyadı Program Danışman Konu/Başlık Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
1 A.F. Y. PHD Doç. Dr. Evren MUTLUGÜN Yüksek Kararlılıkta Nanokristal Entegre Elektrominesant Aygıtların Geliştirilmesi 7. Madde (Erişilebilir ve Temiz Enerji) 9. Madde (Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı)
2 D. T. PHD Prof. Dr. Murat DURANDURDU Bor Esaslı Nanoyapıların Modellenmesi ve İncelenmesi 9. Madde (Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı)
3 A.Ö. K. PHD Prof. Dr. Murat DURANDURDU Bor Zengini Amorf Malzemeler 9. Madde (Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı)
4 T.A. Y. PHD Prof. Dr. Murat DURANDURDU Amorf Bor Malzemelerin Similasyonu 9. Madde (Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı)
5 Ö. Ö. PHD Prof. Dr. Niğmet UZAL Evsel Atıksulardan Enerji ve Su Geri Kazanımınında Hibrit Bir Membran Proses Geliştirilmesi
6. Madde (Temiz Su ve Sanitasyon)
7. Madde (Erişilebilir ve Temiz Enerji)
12. Madde (Sorumlu Üretim ve Tüketim)
13. Madde (İklim Eylemi)
6 S. S. PHD Prof. Dr. Niğmet UZAL Su ve Atıksıdan Sürdürülebilir Enerji Üretimi için Membran Esaslı Prosesler
6. Madde (Temiz Su ve Sanitasyon)
7. Madde (Erişilebilir ve Temiz Enerji)
12. Madde (Sorumlu Üretim ve Tüketim)
13. Madde (İklim Eylemi)
7 A. C PHD Prof. Dr. Hakan USTA Optoelektronik Uygulamalar için Fonksiyonel Organik Malzemelerin Dizaynı ve Sentezi
7. Madde (Erişilebilir ve Temiz Enerji)
13. Madde (İklim Eylemi)
8 İ. D. PHD Prof. Dr. Hakan USTA Organik Yarı-İletkenler Kullanarak Mikro- ve Nano-mimariler Geliştirilmesi ve Uygulamaları
7. Madde (Erişilebilir ve Temiz Enerji)
13. Madde (İklim Eylemi)
9 S.Ş. S. PHD Doç. Dr. Kevser KAHRAMAN Nanoselülozun Biyobozunur Ambalaj Malzemesi Olarak Uygulanması 12. Madde (Sorumlu Üretim ve Tüketim)
10 K.K. K. PHD Doç. Dr. Burak BAL Seçici Lazerli Ergitme Yöntemi ile Üretilen Malzemelerinin İkincil İşlemlerinin Mekanik Performansı Üzerine Etkisinin İncelenmesi  9. Madde (Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı)
11 M.F. B. PHD Doç. Dr. Burak BAL Hidrojen Arayer Atomunun AL 7075 Alaşımının Mekanik Özelliklerine Etkisinin Dönel Eğmeli Yorulma Yükü Altında İncelenmesi 9. Madde (Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı)
12 M.F. B. PHD Doç. Dr. Günyaz ABLAY Pasif Titreşim Sönümleyicilere Sahip 2 Esnek Uzuvlu Robotik Manipülatörün Dizayn, Modellenmesi ve Kontrolü 9. Madde (Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı)
13 G.A PHD Doç. Dr. Burak UZAL Portland Çimentosunun Mineral Katkılar ve Süperakışkanlaştırıcılar ile Uyumluluğuna Bütüncül Bir Yaklaşım
9. Madde (Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı)
11. Madde (Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar)