YÜKSEK LİSANS PROGRAMINDAN MEZUN OLABİLMEK İÇİN:

7 Kredili Ders

1 Bilimsel Araştırma Teknikleri ile Araştırma Ve Yayın Etiği Dersi

1 Seminer

Tez Çalışması

(Toplamda en az 21 Kredi 120 AKTS tamamlanması gerekmektedir.)