Sıra No Adı Soyadı Program Danışman Konu/Başlık Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
1 S. G. MASTER Prof. Dr. Niğmet UZAL Sürdürülebilir ve Enerji Verimli Kent İçi Ulaşım için Yaşam Döngüsü Yaklaşım 9. Madde (Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı)
11. Madde (Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar)
13. Madde (İklim Eylemi)
2 A. N. MASTER Prof. Dr. Niğmet UZAL Sürdürülebilir Su Yönetimi 6. Madde (Temiz Su ve Sanitasyon)
12. Madde (Sorumlu Üretim ve Tüketim)
13. Madde (İklim Eylemi)
3 Ş. Ş. MASTER Doç. Dr. Burak UZAL Sürdürülebilir Asfalt Yol Kaplamaları 9. Madde (Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı)
11. Madde (Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar)
4 M. B. MASTER Doç. Dr. Müge AKIN Yerel Zemin Koşullarına Bağlı Deprem Etkisinin Sürdürülebilir Kentsel Gelişmedeki Önemi 11. Madde (Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar)
5 M.Y. Y. MASTER Dr. Öğr. Üyesi Cihan ÇİFTÇİ Rüzgar Türbinlerinde Kanatların Boyuna Kütle Dağılımının Enerji Verimliliği Üzerindeki Etkisi 7. Maddeye (Erişilebilir ve Temiz Enerji)