Program Bilgisi için tıklayınız.

Dersler için tıklayınız.

Sürdürülebilir Kentsel Altyapı Mühendisliği  Anabilim Dalı

Kodu

Ders Adı

Z/S

T

U

K

AKTS

İçerik TR

İçerik ENG

SIE500

Seminar - Seminer

Zorunlu

0

2

0

5

Pdf

Pdf

SIE510

Sustainability in Urban Infrastructure - Kentsel Altyapıda Sürdürülebilirlik

Zorunlu

3

0

3

7,5

Pdf

Pdf

SIE521

Clean Water Access Infrastructure in Developing Countries - Gelişmekte olan Ülkelerde Temiz Suya Ulaşım Altyapısı

Seçmeli

3

0

3

7,5

Pdf

Pdf

SIE522

Pollution Prevention and Environmental Resource Management - Kirlilik Önleme ile Çevresel Kaynak Yönetimi

Seçmeli

3

0

3

7,5

Pdf

Pdf

SIE530

Eco-Efficient Concrete for Sustainable Infrastructure - Sürdürülebilir Altyapı için Eko-Verimli Beton

Seçmeli

3

0

3

7,5

Pdf

Pdf

SIE531

Nanotechnology for Sustainable Construction Materials - Sürdürülebilir Yapı Malzemelerinde Nanoteknoloji

Seçmeli

3

0

3

7,5

Pdf

Pdf

SIE532

Special Cements - Özel Çimentolar

Seçmeli

3

0

3

7,5

Pdf

Pdf

SIE541

Biodeterioration and Bioremediation in Structures - Yapılarda Biyobozunma ve Biyoiyileştirme

Seçmeli

3

0

3

7,5

Pdf

Pdf

SIE550

Urban Geology - Kentsel Jeoloji

Seçmeli

3

0

3

7,5

Pdf

Pdf

SIE552

Infrastructure Geotechnical Applications - Altyapıda Geoteknik Uygulamalar

Seçmeli

3

0

3

7,5

Pdf

Pdf

SIE562

Advanced Steel Structures - İleri Çelik Yapılar

Seçmeli

3

0

3

7,5

Pdf

Pdf

SIE566

Fragility-Analysis Based Structural Reliability for Sustainable Structures - Sürdürülebilir Yapılar için Kırılganlık-Analiz Tabanlı Yapı Güvenirliliği

Seçmeli

3

0

3

7,5

Pdf

Pdf

SIE570

Sustainable Pavements - Sürdürülebilir Yol Üstyapı

Seçmeli

3

0

3

7,5

Pdf

Pdf

SIE 580

Sağlıklı Şehirler ve Planlama -Healthy Cities and Planning

Seçmeli

3

0

3

7,5

Pdf

Pdf

SIE597

MSc Special Topics - Yüksek Lisans Uzmanlık Alan Dersi

Zorunlu

4

0

0

10

Pdf

Pdf

SIE599

MSc Thesis - Yüksek Lisans Tez Çalışması

Zorunlu

0

1

0

45

Pdf

Pdf