Doç.Dr.Burak UZAL
Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği, 2007.
Araştırma Alanları: İleri bağlayıcı malzemeler, beton için doğal mineral katkı malzemeleri, çevre dostu çimento-beton sistemleri, hafif beton, yüksek-performanslı beton, yüksek miktarda mineral katkı malzemesi içeren çimento ve beton sistemleri, çimento esaslı malzemelerin mikro ve nano yapıları.


E-mail: burak.uzal@agu.edu.tr

 

 

Doç.Dr. Niğmet UZAL
Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Çevre Mühendisliği, 2007.
Araştırma Alanları: Su ve atıksu arıtımında membran prosesler, Endüstriyel atıksu arıtımı ve yeniden kullanımı, Fizikokimyasal arıtım prosesleri, Anaerobik biyoteknoloji.

E-mail: nigmet.uzal@agu.edu.tr

 

 

Doç.Dr.Müge AKIN
Doktora: ODTÜ, Jeoloji Müh., 2009.

University of Washington, Seattle, USA
Araştırma Alanları: Sismik mikrobölgeleme, deprem jeolojisi, zemin ve kaya mekaniği, zeminlerde sıvılaşma, sismik tehlike analizleri, kaya düşmesi, CBS.

E-mail: muge.akin@agu.edu.tr

 

 

Dr.Öğr.Üyesi Cihan ÇİFTÇİ
Doktora: Massachusetts Üniversitesi, Amherst, İnşaat Mühendisliği, 2012.
Araştırma Alanları: Deprem mühendisliği, yapı mekaniğinde olasılıksal yöntemler, yapıların statik ve dinamik analizi, Monte-Carlo simülasyonları, sonlu elemanlar yöntemi, yapı güvenliği, çelik yapı tasarımı, ağaç dinamiği, ağaçların risk değerlendirmesi.

E mail: cihan.ciftci@agu.edu.tr

 

Dr.Öğr.Üyesi Yusuf Çağatay ERŞAN
Doktora: Ghent Üniversitesi, Biyobilimler Mühendisliği, 2016
Araştırma Alanları: Biyobeton, kendini iyileştiren malzemeler, düşük maliyetli bakteri taşıyıcıları, beton katkı malzemeleri, doğal taşların yüzey iyileştirmesi, çelik korozyonunun inhibisyonu, biyogranülasyon, extremofil bakteriler, biyolojik yöntemlerle atık su arıtımı, biyojenik çöktürme, moleküler tekniklerle bakteri karakterizasyonu, çevre mikrobiyolojisi

E-mail: yusuf.ersan@agu.edu.tr​