2021-09-23 15:00:00

Sevgili Fen Bilimleri Enstitüsü Öğrencileri

Enstitümüze hoş geldiniz.

Akademik Takvim için tıklayınız.

2021-2022 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı ders programı  için tıklayınız.

2021-2022 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı açılacak ders listesi için tıklayınız.

2021-2022 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı ders seçimleri için tıklayınız.

Danışman Ataması

Yüksek Lisansta Tez danışmanı atanması ne zaman gerçekleşir? Tez konusu ne zaman verilir?

Tezli yüksek lisans programında, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı her öğrenci için kendi üniversitesinin kadrosunda bulunan bir tez danışmanını en geç birinci yarıyılın sonuna kadar; öğrencinin danışmanıyla beraber belirlediği tez konusunu da en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez konusu enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir.

Doktora Tez danışmanı atanması ne zaman gerçekleşir? Tez konusu ve tez başlığı ne zaman verilir?

Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı her öğrenci için kendi üniversite kadrosunda bulunan bir tez danışmanını ve danışmanla öğrencinin birlikte belirleyeceği tez konusu ile tez başlığını ilgili enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez önerisi enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir. Tez danışmanının, en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar atanması zorunludur. Doktora programlarında öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması ve ayrıca en az dört yarıyıl bir lisans ya da iki yarıyıl boyunca tezli yüksek lisans programında ders vermiş olması gerekir. 

Yüksek Lisans veya Doktorada İkinci Tez Danışmanı hangi durumlarda ve kimlerden seçilebilir?

Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, üniversite kadrosu dışından en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.

Lisansüstü programda lisanstan ders(ler) alabilir miyim?

Yüksek Lisans programlarında öğrencinin alacağı derslerin en çok ikisi (2), lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması kaydıyla, lisans derslerinden seçilebilir. Doktora programlarında lisans dersleri ders yüküne sayılmaz.

Lisansüstü programda diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan lisansüstü ders(ler)i alabilir miyim?

Yüksek Lisans programlarında enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında 100% ingilizce olarak verilmekte olan lisansüstü derslerden en fazla iki (2) ders seçilebilir. Doktora programlarında enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan lisansüstü derslerden yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki (2), lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için en fazla dört (4) ders seçilebilir.

AGÜ'ye lisansüstü program kaydı yaptırmadan önce almış olduğum lisansüstü ders(ler)i ders yüküne saydırabilir miyim?

Lisansüstü öğrencilerilerin Enstitü’ye kayıt yaptırmadan önce son altı yarıyıl içerisinde başka lisansüstü programlarda veya Üniversitemizden özel öğrenci ve/veya misafir öğrenci statüsünde 100% ingilizce olarak almış oldukları ve başarılı oldukları lisansüstü derslerden en fazla üç (3) ders Anabilim dalı başkanının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararı ile ilgili lisansüstü programda ders yüküne sayılabilir.

Askerlik Durumu

Askerlik durumunu tecil ettirmek isteyen öğrencilerimizin Askerlik Tehir Talep Formunu doldurarak  D.Form 6  27 Ekim  2021 tarihine kadar Enstitümüze teslim etmeleri gerekmektedir.

Mezuniyet Koşulları

Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı mezuniyet Koşulları için tıklayınız.

Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı mezuniyet Koşulları için tıklayınız.

Biyomühendislik Anabilim Dalı mezuniyet Koşulları için tıklayınız.

Malzeme Bilimi ve Makine Mühendisliği Anabilim Dalı mezuniyet Koşulları için tıklayınız.

Mimarlık Anabilim Dalı mezuniyet Koşulları için tıklayınız.

İleri Malzemeler ve Nanoteknoloji Anabilim Dalı mezuniyet Koşulları için tıklayınız.

Sürdürülebilir Kentsel Altyapı Mühendisliği Anabilim Dalı mezuniyet Koşulları için tıklayınız.

ANABİLİM DALI BAŞKANLIKLARI

 

ABD Başkanı

ABD Sekreteri

İletişim

Biyomühendislik

Prof. Dr. Sevil DİNÇER İŞOĞLU

Dilber Gamze KUŞÇU

0352 224 88 00-7328

Endüstri Müh.

Prof. Dr. İbrahim AKGÜN

Fulya KESER USLUCAN

0352 224 88 00-7281

Elektrik ve Bilgisayar Müh.

Doç. Dr. Kutay İÇÖZ

Esen ERSOY

0352 224 88 00-7242

Sürdürülebilir Kentsel Alt. Müh.

Doç. Dr. Burak UZAL

Fatih Erman ÜNAL

0352 224 88 00-7324

Malzeme Bilimi ve Makine Müh.

Prof. Dr. Murat DURADURDU

Fatih Erman ÜNAL

0352 224 88 00-7324

İleri Malzemeler ve Nanoteknoloji

Prof. Dr. Murat DURADURDU

Fatih Erman ÜNAL

0352 224 88 00-7324

Mimarlık

Prof. Dr. Burak ASİLİSKENDER

Derya POLAT

0352 224 88 00-7324